Privacyverklaring

Contactgegevens:
Kweldam 17, 6678 DK Oosterhout (gld), 06 - 81034746

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Styling By Jo verwerkt van haar klanten.
Styling By Jo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Indien je klant wordt van Styling By Jo of om andere reden persoonsgegevens aan Styling By Jo verstrekt , geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. Alle gegevens die je bij ons achterlaat, slaan we via een veilige SSL - verbinding op in onze beveiligde database.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Styling By Jo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Styling By Jo
- Het afhandelen van uw bestelling ( levering,betaling en contact).
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- Het mogelijk maken om reviews te schrijven over onze producten en deze te publiceren op onze website.

- Het mogelijk maken om deel te nemen aan win acties.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Het overwegen van een samenwerking met jouw als blogger, wanneer je hiervoor een aanvraag indient.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Styling By Jo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-  Styling By Jo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Styling By Jo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ) Styling By Jo tussen zit. Styling By Jo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

maxicms,1kapper.nl een online afsprakenssyteem en boekhoudprogamma 

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt  Styling By Jo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Styling By Jo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Styling By Jo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Styling By Jo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Styling By Jo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@styling-byjo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Styling By Jo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Styling By Jo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@styling-byjo.nl Styling By Jo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Rating: 5 sterren
1 stem